Looking For Anything Specific?

Trẻ em có những quyền gì

Trẻ em có những QUYỀN gì?


Trẻ em được xác định là dưới 16 tuổi. Các em được xem là thế hệ tương lai. Các bậc cha mẹ cần hiểu biết để có thái độ và hành động đúng đắn phù hợp với con mình và cả trẻ em nói chung 

Trẻ em có những quyền chính như sau

1. Quyền sống

2.  Quyền được khai sinh và có quốc tịch

3. Quyền được chăm sóc sức khỏe

4. Quyền được chăm sóc, nuôi dưỡng

5. Quyền được giáo dục, học tập và phát triển năng khiếu

 
6. Quyền vui chơi, giải trí


7. Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo

8. Quyền về tài sản


9. Quyền bí mật đời sống riêng tư


10. Quyền được sống chung với cha, mẹ


11. Quyền được đoàn tụ, liên hệ và tiếp xúc với cha, mẹ


12. Quyền được chăm sóc thay thế và nhận làm con nuôi13. Quyền được bảo vệ để không bị xâm hại tình dục


14. Quyền được bảo vệ để không bị bóc lột sức lao động


15. Quyền được bảo vệ để không bị bạo lực, bỏ rơi, bỏ mặc16. Quyền được bảo vệ để không bị mua bán, bắt cóc, đánh tráo, chiếm đoạt17. Quyền được bảo vệ khỏi chất ma túy


18. Quyền được bảo vệ trong tố tụng và xử lý vi phạm hành chính


19. Quyền được bảo vệ khi gặp thiên tai, thảm họa, ô nhiễm môi trường, xung đột vũ trang


20. Quyền được bày tỏ ý kiến và hội họp

21. Quyền của trẻ em khuyết tật


Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Follow Facebook